Buntáistí

Tá na méadair chliste ar an gcéad ghlúin eile de mhéadair dhigiteacha leictreachais, agus tugann siad mórán buntáistí don chustaiméir, don gheilleagar agus don timpeallacht.
Faoi láthair, léann ESB Networks do mhéadar leictreachais oiread agus ceithre huaire sa bhliain. Tá na méadair chliste in ann taifead níos minice a dhéanamh ar an leictreachas a d’ídigh tú agus seolann na léamha méadair go huathoibríoch chuig ESB Networks.

  • Toisc go léitear na méadair go huathoibríoch, beidh lá na mbillí measta thart.
  • Beidh teacht ag custaiméirí ar bhreis sonraí, rud a ligfidh duit d’úsáid fuinnimh a bhainistiú agus roghanna níos feasaí a dhéanamh.
  • Faoin bliain 2021, táimid ag súil leis go gcuirfidh táirgí agus seirbhísí nua ar do chumas cuid de d’ídiú leictreachais a aistriú chuig uaireanta seachbhuaice den lá nuair a bhíonn an leictreachas níos saoire.
  • Amach anseo, beidh feidhmiúlacht sa mhéadar a ligfidh do ESB Networks fabhtanna a aimsiú níos tapúla agus bainistiú níos éifeachtaí a dhéanamh ar shábháilteacht do mhéadair.
  • Beidh na méadair chliste mar thacaíocht don aistriú i dtreo líonra leictreachais saor ó charbóin, agus cumasóidh eangacha cliste fuinnimh, feithiclí leictreacha, giniúint in-athnuaite áitiúil, agus micreaghiniúint.